Интелигентното управление на eHouse контрол Къща и визуализация софтуер Windows XP , Vista , Windows 7

Интелигентна къща eHouse са включени софтуер за управление и графична визуализация на работа в системи Windows XP работа , Vista , Windows 7 и 64 бита, включително . Този софтуер може да работи в локална мрежа или система за контрол, по електронна поща . Изображенията се създават индивидуално с исковата молба и придружаващите CorelDrw Visual Basic макроси за внос и износ текстови файлове конфигурация с карти на изображения във формат приложения eHouse Windows и най-различни методи за контрол на компютъра от уеб браузър . Софтуер за графична визуализация и контрол ви позволява да мащаба , приближаване и отдалечаване на изображението и промяна . Интелигентна сграда , Къща eHouse графики контролни панели и компютър с Windows XP , Vista , 7 PC визуализация  Интелигентна сграда , Къща eHouse графики контролни панели и компютър с Windows XP , Vista , 7 PC визуализация  Интелигентна сграда , Къща eHouse графики контролни панели и компютър с Windows XP , Vista , 7 PC визуализация  Интелигентна сграда , Къща eHouse графики контролни панели и компютър с Windows XP , Vista , 7 визуализация на промяната PC мащаб