Home Automation eHouse – Visualisasi dan kawalan input format fail imej

Automasi Utama dan Automasi Bangunan eHouse telah beberapa aplikasi untuk visualisasi grafik dan kawalan { EHouse rumah automasi – Perisian } , di mana fail input adalah dieksport dari permohonan CorelDraw untuk kesederhanaan dan kemudahan . { Bangunan Automasi eHouse – Galeri Kawalan Perisian } Input fail untuk visualisasi grafik dan kawalan { Home Automation eHouse – Kawalan } Adakah dalam bentuk teks untuk membolehkan integrasi sistem eHouse dari perisian pihak ketiga dan meningkatkan fungsi sistem , panel dan membenarkan pengurus untuk mencipta perisian di mana-mana platform perkakasan dan sistem operasi , yang tidak disokong sepenuhnya oleh syarikat kami .
Integrasi perisian grafik, panel kawalan pihak ketiga yang boleh didapati melalui perpustakaan disediakan kepada pemaju (secara langsung) . { Home Automation eHouse – Pengurusan }
Kaedah kedua integrasi secara tidak langsung melalui PC dengan eHouse perisian yang dipasang oleh media transmisi banyak .
Bangunan Automasi eHouse – Pemandu Fail input bagi perisian grafik sebagai standard Automasi eHouse adalah fail teks ,
dalam setiap baris adalah objek grafik . Parameter individu dipisahkan oleh tab . No Parameter Nama Satu . Nama Acara (nama dipaparkan apabila anda bergerak dalam beberapa aplikasi)
2 . Rajah (angka yang dilukis – dikodkan secara digital)
3 . X1 (semua dimensi dalam inci – objek telah disediakan di Corel dalam skala 1:01 – meter unit)
4 . Y1 (x1 parameter , y1 , x2 , y2 bergantung kepada jenis angka)
5 . X2
6 . Y2
7 . ketebalan – ketebalan garis
8 . warna – warna garis
9 . Warna latar belakang – mengisi warna
10 . Jenis garisan / jenis (bagaimana untuk menarik garis di beberapa aplikasi: berterusan , putus-putus , bertitik , lain-lain)
11 . Orientasi (Teks – dalam beberapa aplikasi)
12 . Jejari X pusing (digenapkan kepada empat tepat)
13 . Mengenai jejari Y (digenapkan kepada empat tepat)
14 . Pemilihan (pemilihan – kegunaan masa depan)
15 . Saiz fon (teks) – kosong untuk lain-lain
16 . Fon (untuk teks) – kosong untuk lain-lain
17 . Teks – kandungan teks atau kosong
18 . Acara kod untuk melaksanakan apabila anda menekan objek
19 . Aplikasi masa depan – tidak digunakan
20 . Aplikasi masa depan – tidak digunakan
21 . Aplikasi masa depan – tidak digunakan

Kutub angka kod: 84 – teks
82 – segi empat tepat
69 – elips atau bulatan
76 – talian

Contoh:

Seri segi empat tepat bagi kedua-dua negeri output (1 dan 0):
Dewan – Cawangan vestibule PN 2 (1) 82 4448 3980 4508 3920 0 62975 62975 0 0 0 0 0 0
Dewan – Cawangan vestibule PN 2 (0) 82 4448 3980 4508 3920 0 62975 1514015 0 0 0 0 0 0
Lukiskan bulatan untuk kedua-dua negeri output (1 dan 0):
Dewan – Ground Malam Lampu (1) 69 4283 4113 25 25 0 62975 62975 0 0 0 0 0 0
Dewan – Ground Malam Lampu (0) 69 4283 4113 25 25 0 62975 1514015 0 0 0 0 0 0

Percetakan teks dinamik (digantikan dengan visualisasi semasa permohonan data):

Ground lantai bilik mandi – Suhu lantai (OK) 84 3981 3806 0 0 0 4166144 4166144 0 0 0 0 0 8 = Arial Tpod %TEMP% C
Lukisan Bahagian Bidang kontur bangunan:
Visualisasi grafik dan kawalan format fail grafik Teks boleh digantikan oleh data yang dinamik bergantung kepada keadaan semasa sistem:
%TEMP% – suhu diukur (mesti diletakkan di atas lapisan untuk suhu yang diberi)
%LIGHT% – tahap pencahayaan (mesti diletakkan di atas lapisan untuk suhu yang diberi)
%TEMP0% – Dulang Suhu Langkah
%TEMP1% – Luar Suhu Selatan
%TEMP2% – Suhu Dulang Top
%TEMP3% – Suhu GWC
%TEMP4% – Kominek suhu
%TEMP5% – Suhu DGP itu (pengagihan udara panas untuk perapian)
%TEMP6% – Suhu Kominek 2
%TEMP7% – Suhu dalaman
%TEMP8% – Suhu Barisan Utara
%TEMP9% – Suhu Pemungut Suria
%TEMP10% – Suhu Dandang
%TEMP11% – Suhu Bawah Dulang
%TEMP12% – RECU Suhu Dalam
%TEMP13% – Suhu RECU Out
%TEMP14% – Pemanas (pemanas)
%TEMP15% – Kenyataan suhu recuperator (kotor ekzos udara dari rumah)
%HEATER_RECUPERATOR_TEMP% – Suhu dalaman udara recuperator
%HEATER_RECUPERATOR_SPEED% – kelajuan recuperator
%HEATER_RECUPERATOR_MODE% – Recuperator Mod
%HEATER_PROGRAM% – Program HeatManagera { kawalan pemanasan pusat
}
%HEATER_KOMSTAT% – Status Kominek
%EXTERNAL_CURRENTZONENAME% – Nama Zon Keselamatan – Pengurus Luar { kawalan pintu }
%EXTERNAL_CURRENTPROGRAM% – Pengurus Luar – Tiada Program membutakan { Automasi Utama – Keselamatan }
%EXTERNAL_CURRENTPROGRAMNAME% – Pengurus Luar – Nama program Rolet
%EXTERNAL_CURRENTZONE% – Pengurus Luar – Tiada zon keselamatan
%TEMP% – Status input analog untuk CommManagera (suhu dikira)
%LIGHT% – Status input analog untuk CommManagera (tahap yang dikira pencahayaan)
%ADC% – Status input analog untuk CommManagera
%VOLT% – Status input analog untuk CommManagera (nilai voltan)
%PERCENT% – Status input analog untuk CommManagera (Peratus)
%TCPMANAGER_CURRENTZONENAME% – Nama Zon Keselamatan – Comm Pengurus
%TCPMANAGER_CURRENTPROGRAM% – Ethernet Pengurus – Tiada program
%TCPMANAGER_CURRENTPROGRAMNAME% – Ethernet Pengurus – Keluar Nama Program atau Rolet (untuk CommManagera { kawalan tirai })
%TCPMANAGER_CURRENTZONE% – Comm Pengurus – Tiada zon keselamatan
%TCPMANAGER_CURRENTADCPROGRAMNAME% – Ethernet Pengurus – ADC Program Pengambilan Nama
%TCPMANAGER_CURRENTADCPROGRAM% – Ethernet Pengurus – ADC Program No
{ lampu kawalan di premis}
Lebih lanjut mengenai reka bentuk dan pembinaan diri eHouse sistem pemasangan:
Home Automation eHouse – Rekabentuk Sistem Bebas Bangunan Automasi eHouse – Sendiri Pemasangan