Správa ohřívače

Inteligentní budovy , Domácí automatizace eHouse umožňuje spravovat a kontrolovat vodu buffer a teplá voda .
A zásobníku TUV se používají pro ukládání teplé vody pro vytápění a pro teplou vodu využitelného .
Umožňují optimalizovat proces vytápění a ohřev teplé vody akumulovat , minimalizaci požadované úrovně příkonu kotle a snižování energetické výdaje na vytápění o desítky procent .
HeatManager z 3 měření TUV teplota a CO (spodní , centrum , nahoře) a analyzovat průměrné hodnoty ,
â € <â € <takže není potřeba míchat obsah vyrovnávací paměti s horkou vodou a umožňuje otočit kotle nebo tepelného čerpadla poskytnout požadované teploty pro vytápění a přípravu teplé vody .
Topná voda pufr je indikována u stavový výstup (PWM – Pulse Width Modulation) .
Při maximálním tepelném zásobníku ohřátým nad 100 % LED svítí .
Pod touto hodnotou , kontrolka LED bliká a poměr zeslabení času pro na – doba je úměrná rychlosti ohřevu zásobníku v HeatManager pracovního programu .
Pokud je teplota v zásobníku není dostačující, že teplo pro vytápění a dodávku teplé vody .
Ovládání kotle je spuštěna při poklesu teploty pod naprogramovanou hodnotu pro daný profil , nebo není dostatečné pro vytápění nebo horkou vodou .
Domácí automatizace – Heat Control
Domácí automatizace výrobce